Ανάπλαση της Πλατείας Τσικαλαρίων στο Δήμο Χανίων

  • Είδος έργου: Ανάπλαση δημόσιας πλατείας
  • Χρονολογία: 2019
  • Τόπος: Χανιά
  • Μελέτες: Αρχιτεκτονική

Η κεντρική ιδέα της ανάπλασης του χώρου, προήλθε από την γειτνίαση με τον του ιερό ναό ‘Κοιμήσεως της Θεοτόκου’. Το κτίσμα αυτό λειτουργεί ως τοπόσημο για τον οικισμό, και έτσι η πρόταση ανάπλασης λειτουργεί στην κατεύθυνση ανάδειξης του. Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι μία απόκλιση του άξονα του ναού από τον άξονα οργάνωσης του περιβάλλοντα αστικού ιστού, ακολουθώντας τον καθιερωμένο προσανατολισμό των εκκλησιών, τον άξονα ανατολής δύσης. Η οργάνωση του χώρου της πλατείας και των επιμέρους ενοτήτων αυτής, ακολουθεί κυρίως τον άξονα του ναού και την κάθετο αυτού, με μικρές αποκλίσεις.

 

Προκειμένου να γίνει ομαλή η μετάβαση από τον άξονα στον άλλο, διαμορφώθηκαν επίπεδα αναβαθμών στο νότιο όριο της πλατείας, με σταδιακή στροφή αυτών. Επιλέχθηκε η διαμόρφωση αυτή με αναβαθμούς και φύτευση, με στόχο να μειώσει την αίσθηση του σκληρού ορίου που δημιουργεί το υφιστάμενο τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος και η περίφραξη του ναού. Επιπλέον ο χώρος αυτός δύναται να χρησιμοποιηθεί ως άτυπο αμφιθέατρο, καθώς διαθέτει 4 ‘διαζώματα’. Τα ενδιάμεσα αυτά επίπεδα δίνουν την αίσθηση συνένωσης των δύο ελεύθερών χώρων, του προαύλιου χώρου της εκκλησίας με το χώρο της πλατείας. Εν δυνάμει οι δύο αυτοί χώροι θα μπορούσαν να συνενωθούν. Οι αναβαθμοί προτείνεται να επενδυθούν με έγχρωμο επίχρισμα, γήινης απόχρωσης.

Ο χώρος της πλατείας χωροθετήθηκε στο μέσο του χώρου, και γύρω του οργανώνονται οι επί μέρους ενότητες. Η πλατεία καθώς και οι διάδρομοι κίνησης θα διαστρωθούν με σχιστόπλακες παρόμοιας μορφής με αυτές του χώρου της εκκλησίας. Ο χώρος αυτός είναι ισόπεδος με μία μικρή κλίση για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Στο βόριο τμήμα της πλατείας θα φυτευτούν φυλλοβόλα δένδρα, στη βάση του ενός θα τοποθετηθεί κρουνός βρύσης.

Σε άμεση γειτνίαση με το χώρο της πλατείας χωροθετήθηκε ο χώρος παιχνιδιού. Προτείνεται η διάστρωση του χώρου να γίνει με χυτό ελαστικό δάπεδο, προκειμένου να είναι ασφαλές για την χρήση από τα παιδιά.

Βασικό στοιχείο της σύνθεσης ήταν ο προσδιορισμός των σημείων εισόδου. Διατηρήθηκαν οι δύο υφιστάμενες αντιδιαμετρικές είσοδοι και δημιουργήθηκαν δύο νέες.

Ο χώρος του αμφιθεάτρου χωροθετήθηκε κεντρικά στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου. Η σκηνή του αμφιθεάτρου θα φυτευτεί με χαμηλό πράσινο και οι αναβαθμοί θα επενδυθούν με έγχρωμο επίχρισμα ίδιας απόχρωσης με αυτούς του χώρου της πλατείας. Ο χώρος αυτός λειτουργεί ως μεταβατικός από τον κοινόχρηστο χώρο του οικισμού, στον χώρο της πλατείας. Επιπλέον το βόρειο τοιχίο θα χαμηλώσει προκειμένου να επιτευχθεί η οπτική επαφή με τον χώρο της πλατείας από τη βόρεια οδό.

Βορειοανατολικά, παράπλευρα του αμφιθεάτρου προβλέφθηκε χώρος που δύναται να λειτουργήσει μελλοντικά ως χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Ο χώρος αυτός είναι διαστρωμένος με ξύλινο deck δάπεδο.

Σημαντικό στοιχείο της όλης σύνθεσης είναι οι χώροι πρασίνου. Είναι σαφώς ορισμένοι από τοιχία με επένδυση πέτρας παρόμοιας μορφής με τα υφιστάμενα περιμετρικά τοιχία , και θα φιλοξενούν διάφορα είδη γηγενών φυτών υψηλής και χαμηλής φύτευσης

Η διαμόρφωση των δύο παρακείμενων οδών, του ανατολικού και του δυτικού, έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει την κίνηση πεζή. Έτσι αναμορφώνονται με στόχο την άνεση στην κίνηση των πεζών, και την μείωση της κλίσης με τη δημιουργία ραμπόσκαλων.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: Χρυσάνθη Μπουραζά αρχ. μηχ. α.π.θ.

 

 

Κουμουνδούρου 11 | Τ.Κ. 41222, Λάρισα | Τηλ: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Φορέας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.