Εταιρεία

Η εταιρεία «ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.» ιδρύθηκε το 2008 από τους Μαντέλο Αναστάσιο και Τσιτσά Ανθή και είναι εξέλιξη του γραφείου μελετών «Αναστάσιος Μαντέλος – Ανθή Τσιτσά και Συνεργάτες», το οποίο λειτουργούσε από το 1981.

Από το 1981 το γραφείο μας είχε ένα μεγάλο πελατολόγιο, τόσο από συναδέλφους μηχανικούς κάθε ειδικότητας, όσο και από ιδιώτες, αναλαμβάνοντας παντός είδους μελέτες και επιβλέψεις, για κάθε έργο, όσο εξειδικευμένο και αν είναι. Παράλληλα με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος αποτελεί το 50% των δραστηριοτήτων της εταιρείας, αναπτύχθηκε ήδη από το 1985 ο τομέας των μελετών και γενικώς των υπηρεσιών του Δημοσίου. Σήμερα η εταιρεία έχει 10 εταίρους, οι οποίοι είναι όλοι μηχανικοί, κάτοχοι μελετητικών πτυχίων για μελέτες του Δημοσίου και καλύπτουν όλο το φάσμα του τεχνικού μελετητικού και συμβουλευτικού αντικειμένου τόσο για κτιριακά έργα όσο και για έργα υποδομής. Τοιουτοτρόπως η εταιρεία διαθέτει τα εξής μελετητικά πτυχία:

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (κατηγορία 6)
 • Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες (κατηγορία 7)
 • Στατικές μελέτες (κατηγορία 8)
 • Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές
  και Ηλεκτρονικές μελέτες (κατηγορία 9)
 • Συγκοινωνιακών έργων-Κυκλοφοριακές μελέτες (κατηγορία 10)
 • Υδραυλικών έργων (κατηγορία 13)
 • Τοπογραφίας (κατηγορία 16)
 • Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και
  Γεωφυσικές μελέτες (κατηγορία 20)
 • Γεωτεχνικές μελέτες (κατηγορία 21)
 • Περιβαλλοντικές μελέτες (κατηγορία 27)

Τα γραφεία μας

Τα γραφεία της εταιρείας αναπτύσσονται σε δύο ορόφους, σε ιδιόκτητους χώρους σε πολυκατοικία επί της οδού Κουμουνδούρου 11 (τμήμα πεζοδρόμου) στη Λάρισα, συνολικής επιφάνειας 230 μ2, όπου απασχολείται εκτός από τους μηχανικούς της εταιρείας και μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό (τεχνολόγοι μηχανικοί, σχεδιαστές, διοικητικοί, γραμματείς και άλλοι) καθώς και μόνιμοι συνεργάτες.