Υπηρεσίες

Η «ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.» παρέχει, σε βάθος χρόνων, υπηρεσίες μελετητικές και συμβουλευτικές καθώς και επίβλεψης, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των ιδιωτικών και δημόσιων έργων, κτιριακών και υποδομής, όπως:

 • Κτίρια κατοικιών -πολυκατοικιών , μονοκατοικιών και συγκροτημάτων
 • Εμπορικά Κέντρα ,Πολυκαταστήματα, Κτίρια καταστημάτων- γραφείων
 • Κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων
 • Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, Ιατρικά Κέντρα
 • Εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων και όλων των ειδών εκπαίδευσης
 • Τουριστικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών
 • Κτίρια – Αίθουσες κινηματογραφικές και Θεατρικές, Κέντρα και χώροι διασκέδασης και αναψυχής
 • Συνεδριακά Κέντρα
 • Κτίρια Θρησκευτικών – Λατρευτικών Χώρων , Εκκλησίες
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Βιομηχανίες , Βιοτεχνίες , Εκθεσιακούς χώρους, Συνεργεία , Εμπορικές Αποθήκες, Ψυγεία, Silos
 • Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά κ.λ.π.)
 • Πλήρεις μελέτες Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)
 • Καθώς και κάθε είδους μεμονωμένες ειδικές  κατασκευές , παντός υλικού και σχεδιασμού
 • Δημόσια και Δημοτικά κτίρια (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δημαρχεία, Μνημεία κάθε εποχής, Πολιτιστικά Κέντρα, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Πολυχώροι, Σχολικά συγκροτήματα προσχολικής – πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας – τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Νοσοκομεία, Θέατρα, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Πυροσβεστικοί Σταθμοί, Υδατόπυργοι)
 • Νομικών Προσώπων  (Κτίρια οργανισμών Ενέργειας – Ύδατος- Μεταφορών, Κτίρια Επιμελητηρίων, Ιεροί Ναοί, Σταθμοί λεωφορείων,  πολυώροφα κτίρια Στάθμευσης και άλλα)
 • Αναπλάσεις και Ειδικές Κατασκευές Δημοσίων και Ιδιωτικών Χώρων
 • Έργα Υποδομής (Οδογέφυρες, Τεχνικά Οδοποιίας, Οδοί κάθε κατηγορίας, Κυκλοφοριακοί Κόμβοι, Κυκλοφοριακές Μελέτες Οικισμών, Δίκτυα ύδρευσης –αποχέτευσης – άρδευσης , και άλλα)
 • Μελέτες Περιβαλλοντικές παντός είδους
 • Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης υφισταμένων κτιρίων και χώρων
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιώτες για την υποστήριξή τους σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ)
ISO 9001:2015
H “ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.” έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί "Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας" από τον Μάρτιο του 2009 κατά τα Διεθνή Πρότυπα για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Systems), με αποκλειστικό στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και τη συνεχή βελτίωση της ποιοτικής απόδοσης της εταιρείας. Επίσης έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί από το 2018 "Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης" το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 150 14001:2015, ώστε η όλη η λειτουργία της εταιρείας να διέπεται από τους σύγχρονους Ευρωπαϊκούς Κανόνες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Τόσο το "Σύστημα Ποιότητας" που σε βάθος δεκαετίας, έχει εξελιχθεί, βελτιωθεί και προσαρμοστεί στις ειδικές απαιτήσεις της εταιρείας, όσο και το νεώτερο ¨Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης", αναπτύχθηκε από τον φορέα πιστοποίησης EQA HELLAS AE. Τα δύο συστήματα αντικατοπτρίζουν την Περιβαλλοντική Πολιτική και τους Στόχους Ποιότητας της Εταιρείας και επικαιροποιούνται συνεχώς ώστε να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των τελευταίων προτύπων EN ISO 9001:2015 και 14001:2015 που αφορά στην Περιβαλλοντική και Ποιοτική Διαχείριση σε σχετικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα σε όλα τα αντικείμενα της εταιρείας που αφορούν σε μελέτες, επιβλέψεις και παροχή υπηρεσιών συμβούλου , κτιριακών εγκαταστάσεων ή έργων υποδομής. Συγκεκριμένα τα δύο συστήματα Διαχείρισης αφορούν σε τεχνικά αντικείμενα:
 • ΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ