“ΚΟΝΑΚΙ ΚΥΖΕΡΙΔΗ” ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΕΡΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

“ΚΟΝΑΚΙ ΚΥΖΕΡΙΔΗ” ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΕΡΙ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Στις 25 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε η αναθεώρηση της αρχικής Άδειας Δόμησης, που αφορά στην αποκατάσταση των υπολοίπων   κτισμάτων  του διατηρητέου συγκροτήματος  του "Κονακίου"  στο Πολυνέρι  Φαρσάλων ιδιοκτησίας του καθηγητή Χριστιανικής Αρχαιολογίας και διπλωμάτη Παναγιώτη Κυζερίδη. Το συγκρότημα,  το οποίο χρονολογείται από το 1600, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού έχει κηρυχθεί διατηρητέο…

Περισσότερα
intro

intro

Η τεχνική εταιρεία «ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.» αποτελείται από στελέχη που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μελετών από το 1981 και η επιστημονική σύνθεσή της αποτελεί εγγύηση για τις πλέον αξιόπιστες και από κάθε άποψη συμφερότερες λύσεις για οποιοδήποτε Τεχνικό έργο. Η εταιρεία έχει αναλάβει και εκτελέσει πλήθος έργων τόσο στον τομέα του…

Περισσότερα