Υπο εκπόνηση: “Μελέτη αποκατάστασης κτηρίων Εθνικού Κήπου Αθηναίων”

Τον Οκτώβριο του 2018 υπογράψαμε σύμβαση για τη “Μελέτη αποκατάστασης κτηρίων Εθνικού Κήπου Αθηναίων” και αναλάβαμε σε σύμπραξη με την εταιρεία “Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε.” την εκπόνηση όλων των σταδίων

(προμελέτη, οριστική και εφαρμογής με τεύχη δημοπράτησης) των στατικών μελετών του έργου.

Κουμουνδούρου 11 | Τ.Κ. 41222, Λάρισα | Τηλ: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Φορέας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.