«Πράσινο Σημείο» Δήμου Λαρισαίων

  • Ανάθεση: Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λάρισας
  • Είδος έργου: δημόσιο
  • Χρονολογία: 2018
  • Τόπος: Λάρισα
  • Μελέτες: Ειδική αρχιτεκτονική- Αρχιτεκτονική- Στατική- Κυκλοφοριακή- Ηλεκτρομηχανολογική- Περιβαλλοντική

διαμόρφωση περιοχής 20 στρεμμάτων σε χώρο διαχείρισης και διάθεσης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων με την συμμέτοχη πολιτών

Κουμουνδούρου 11 | Τ.Κ. 41222, Λάρισα | Τηλ: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Φορέας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.