Κτιριακές εγκαταστάσεις Κεντρικής Προβλήτας Λιμένα Βόλου

  • Ανάθεση: Περιφέρεια Θεσσαλίας - Οργανισμός Λιμένος Βόλου
  • Είδος έργου: δημόσιο
  • Χρονολογία: 2002
  • Τόπος: Βόλος
  • Μελέτες: Στατική

αποκαταστάσεις, προσθήκες,  ανακατασκευές και  συντήρηση   υφιστάμενων  αποθηκών (κατασκευής  1942) ώστε να διαμορφωθούν και αξιοποιηθούν με τις νέες χρήσεις για την σύγχρονη λειτουργία της Κεντρικής προβλήτας του Λιμένος Βόλου.  (χώροι αναμονής, εστίασης, αποθήκευσης κ.λπ.) επιφάνειας 6.000 m2

Κουμουνδούρου 11 | Τ.Κ. 41222, Λάρισα | Τηλ: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Φορέας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.