σκεπαστή αγορά Νεάπολης Λάρισας

ειδικής αρχιτεκτονικής μορφής κατασκευές για την δημιουργία Σκεπαστής Αγοράς επιφάνειας 22 στρεμμάτων

Koumoundourou 11 | P.C. 41222, Larissa | Tel: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2023 Foreas. All rights reserved. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.