οδοποιία παράκαμψης του Αμπελώνα

οδοποιία 2 χλμ., στο τμήμα της οδού Τυρνάβου – Εθνικής οδού, για την παράκαμψη του οικισμού του Αμπελώνα

Koumoundourou 11 | P.C. 41222, Larissa | Tel: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Foreas. All rights reserved. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.