οδογέφυρα στον Πηνειό ποταμό -οδού Αμπελώνα – Ροδιάς

  • Client: Δήμος Αμπελώνα
  • Type of project: δημόσιο
  • Date: 2002
  • Place: Ν. Λάρισας
  • Studies: Στατική- Συγκοινωνιακή- Τοπογραφική- Γεωτεχνική-

προεντεταμένη γέφυρα 8 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 200,00 m,  στον Πηνειό ποταμό – οδού Αμπελώνα – Ροδιάς

Koumoundourou 11 | P.C. 41222, Larissa | Tel: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Foreas. All rights reserved. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.