οδογέφυρα  στην θέση Β.Ι.Π.Ε. Αλμυρού

προεντεταμένη οδογέφυρα, ενός ανοίγματος 34 μ. και πλάτους 10 μ.,  στη Β.Ι.Π.Ε. Αλμυρού

Koumoundourou 11 | P.C. 41222, Larissa | Tel: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Foreas. All rights reserved. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.