“Νερόμυλος” χωριού Τριστένου , Ανατολικού Ζαγορίου

αποκατάσταση του υπάρχοντος διατηρητέου Νερόμυλου, στο Τρίστενο στο Ανατολικό Ζαγόρι, για την μετατροπή  του σε Λαογραφικό Κέντρο.
διώροφο κτίριο  συνολικής επιφάνειας 120 μ2 .

Koumoundourou 11 | P.C. 41222, Larissa | Tel: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Foreas. All rights reserved. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.