Μουσείο “Λεντάκη”

αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ασωμάτων 47, στην Πλάκα, στην Αθήνα, για την μετατροπή του στο Μουσείο “Λεντάκη”.
κτίριο τριών ορόφων με υπόγειο,  επιφάνειας 350 m2 .

Koumoundourou 11 | P.C. 41222, Larissa | Tel: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Foreas. All rights reserved. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.