Λαογραφικό – Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης (Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ.) Θεσσαλονίκης

  • Client: Υπουργείο Πολιτισμού - 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων
  • Type of project: δημόσιο
  • Date: 1998
  • Place: Θεσσαλονίκη
  • Studies: Στατική

αποκατάσταση και διαμόρφωση της διατηρητέας “Έπαυλης Μοδιάνο” (αρχές 20 ου αιώνα) για την μετατροπή της στο Λαογραφικό – Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης (Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ.)

κτίριο τεσσάρων ορόφων ε=1200 τ.μ.

Koumoundourou 11 | P.C. 41222, Larissa | Tel: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Foreas. All rights reserved. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.