Κτιριακές εγκαταστάσεις Κεντρικής Προβλήτας Λιμένα Βόλου

αποκαταστάσεις, προσθήκες,  ανακατασκευές και  συντήρηση   υφιστάμενων  αποθηκών (κατασκευής  1942) ώστε να διαμορφωθούν και αξιοποιηθούν με τις νέες χρήσεις για την σύγχρονη λειτουργία της Κεντρικής προβλήτας του Λιμένος Βόλου.  (χώροι αναμονής, εστίασης, αποθήκευσης κ.λπ.) επιφάνειας 6.000 m2

Koumoundourou 11 | P.C. 41222, Larissa | Tel: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Foreas. All rights reserved. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.