Ιερός Ναός στο ΤΕΙ Λάρισας

μελέτη ιερού ναού ,  με τρία κλίτη, κεντρικό τρούλο, ιερό με τρεις κόγχες και πρόστυλο. ε=70 τμ. και  ύψους στον κεντρικό τρούλο  7,30 μ.

Koumoundourou 11 | P.C. 41222, Larissa | Tel: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Foreas. All rights reserved. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.