Ανάπλαση γέφυρας Πηνειάδων Νυμφών – Δήμος Λαρισαίων

  • Client: Δήμος Λάρισας
  • Type of project: δημόσιο
  • Date: 2006
  • Place: Λάρισα
  • Studies: Στατική

ανάπλαση της περιοχής της κεντρικής οδογέφυρας του Πηνειού στην Λάρισα με την κατασκευή παράλληλης πεζογέφυρας  μήκους  95 μ. και έργα αντιστήριξης και πρόσβασης πεζών (οδικές διαπλατύνεις, τοίχοι αντιστήριξης, κλίμακες κ.λπ.)

Koumoundourou 11 | P.C. 41222, Larissa | Tel: 2410530663, 2410258209 | Fax: 2410533823 | Email: info@foreas.gr

Copyright © 2024 Foreas. All rights reserved. Designed & Built by Entropia. Powered by Cherry Plus.